Thursday, March 27, 2008

Ett stort tack! BIG Thanks!


Ett stort tack!
Jag tog mig fram runt den södra ön och fattade mina beslut på egen hand. Ändå var och kände jag mig inte ensam under denna färd.
För det var många som stödde mig innan färden. Mina vänner och mina sponsorer visade på olika vis att ni trodde på mig!
Även under färden har jag haft lyckan att möta människor som har gett mig styrka. En del med härligt upplyftande kommentarer. Andra har gett mig mat, en natt inomhus och/eller en varm dusch. Ni är många jag vill tacka – ja, jag är lyckligt lottad som har fått möta så många underbara människor!

Några av er vill jag nämna speciellt.

Belinda och Stanley Mulvany i Invercargill som har ställt upp för mig på ett helt obeskrivligt sätt med husrum, fotografier och stärkande sällskap.
Meri Leask vid kustradiostationen i Bluff, som var den starkt bidragande personen till att göra min färd genom Fjordland säker och kantad med positiva inslag.
Joan och Allan Byde som vinkade av mig den 22 december och med samma fantastiska positiva och vänliga attityd tog hand om mig och alla andra vänner i Picton den 24 mars.

Sist men inte minst är det James Venimore och Paul Caffyn. Två män med mycket tålamod och orubbliga tilltro till att jag skulle klara denna färd. James som har skickat väderleksrapporter från Sverige och gjort en fantastisk insats med att uppdatera min hemsida. Paul Caffyn som från sitt hem utanför Greymouth har gett mig goda råd och uppbackning.

BIG Thanks!
I took it myself to paddle around the South Island. However I did find myself not alone on my journey.
There were many who stood behind me before I started. My friends and sponsors showed in different ways they believed in me!
Even during the journey I have been lucky to meet people who have given me strength. A large number have given great comments in my blog. Others have feed me. Given shelter and the odd warm shower. You are many that I like to say thanks to, yes Im a very lucky to have meet all you wonderful, warm, generous people!

Those I would like to mention especially:
Belinda and Stanley Mulvaney from Invercargill, who have supported me with a place to sleep, photo´s and strong company.
Meri Leask with her coast radio service from Bluff, who was a strong support person who helped me through Fiordland via her network of fishermen with a lot of positive advice.
Joan and Allan Byde who waved me off from Picton the 22nd of December and with the same enthusiasm on my way in again 3 months later, along with all those who came to congratulate me at their home the 24th of march.
Last but not least is James Venimore and Paul Caffyn. Two men with a lot of patience who never lost faith in me at I could finish my journey. James who has sent weather forecasts from Sweden and a fantastic job with updating my webside and blog site. Paul CAffyn who from his home near Greymouth on the west coast has given great advice and support.

THANKYOU EVERYONE!

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Grattis babs!! En otrolig prestation. Jag är lite avis på dej dock. Och synd att vi missade varann i Abel Tasman. Men jag ska ta mej till symposiet i april, så jag hoppas vi ses där om inte tidigare.
Vänliga hälsningar från Jesper

March 27, 2008 at 4:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

Cheers and gratulations to you! We're proud of you... ;-)

Sophie and Lea

March 28, 2008 at 4:37 PM  
Blogger Justine Curgenven said...

hi Babs,
BIG CONGRATULATIONS from Justine & Barry!! We hope to finally meet you sometime after we finish our trip in a week or so. All the very best!! Well done!
Barry & Justine

March 28, 2008 at 9:49 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home